Nieuws

Bouwverbod in 1.600 ha watergevoelig gebied

Wim Winckelmans • 27 maart 2017

De nieuwe regeling gaat mogelijk deze zomer al in. Eigenaars hebben recht op een schadevergoeding.

De bouwstop in watergevoelige gebieden is een van de eerste maatregelen waarmee de Vlaamse regering de visie in het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in de praktijk brengt. Dat plan, met daarin onder meer de beruchte betonstop, waarbij er vanaf 2040 netto geen open ruimte meer mag verdwijnen, is bedoeld om de resterende ruimte in Vlaanderen beter te beschermen en bewoning te concentreren op de best gelegen en best toegankelijke plaatsen.

Aan de kaart met de precieze gebieden waar het bouwverbod zal gelden, wordt nog gewerkt. Wel is duidelijk dat het om ongeveer 1.600 hectare zal gaan die regelmatig onder water staan. Ter vergelijking: volgens verzekeringscriteria ligt 22.540 hectare in een risicozone, de bebouwde percelen inbegrepen.

 

Planschade

 

Het decreet dat de bouwstop invoert, is vrijdag definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Als de behandeling in het Vlaams Parlement geen vertraging oploopt, kan de regeling al midden dit jaar in werking treden. Het is dan de bedoeling het bouwverbod onmiddellijk van kracht te laten worden.

Eigenaars die door de regeling hun recht verliezen om te bouwen, hebben recht op een schadevergoeding, de zogenaamde planschade. Landbouw, natuur en sommige vormen van recreatie blijven op de gronden wel mogelijk.

Dat er nood aan is, blijkt uit de cijfers. Ondanks alle bestaande maatregelen om bouwen in overstromingsgebied tegen te gaan, bijvoorbeeld de watertoets, werden in de eerste helft van 2016 nog altijd zes bouwvergunningen afgeleverd voor dergelijk gebied.

 

Verkavelingen

 

Naast de bouwstop neemt de Vlaamse regering ook een reeks maatregelen die ertoe moeten leiden dat bestaande woningen efficiënter ingezet kunnen worden, zodat er op dezelfde oppervlakte meer mensen wonen. Wie een bestaande woning in een verkaveling wil verbouwen, moet bijvoorbeeld niet bij alle andere eigenaars van de verkaveling – en dat kunnen er tientallen tot meer dan honderd zijn – handtekeningen verzamelen om hun toestemming te krijgen. Een consultatie van de aanpalende eigenaars volstaat.

Ook de inrichtingvoorschriften, die regels opleggen over het aantal bouwlagen, de dakvorm of de dakbedekkingen, worden versoepeld, zodat het makkelijk wordt om oudere ruime eengezinswoningen in oudere woonwijken om te bouwen tot meergezinswoningen.

‘Een klassiek voorbeeld zijn de grote villa’s uit de jaren vijftig en zestig in de stadsrand. Wie die wil ombouwen, stoot vandaag nog vaak op planologische bezwaren’, zegt minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Ze wil inspelen op nieuwe woonnoden, zoals zorgwonen of kangoeroewonen, waarbij in een huis een aparte wooneenheid wordt ingericht voor een zorgbehoevend familielid.

 

Landbouw

 

Daarnaast versoepelt de Vlaamse regering de voorschriften voor gebouwen in landschappelijk waardevol landbouwgebied, zodat professionele landbouwers er meer kansen krijgen. Ook de serres in landbouwgebied, die intussen zijn uitgegroeid tot grote tuincentra en zo zonevreemd zijn geworden, kunnen rekenen op een soepeler behandeling.

 

De mogelijkheden om in beroep te gaan tegen een vergunningsaanvraag, worden ingeperkt.