Foto: VEA

Waterrobuust bouwen

Dossier: Analyse van bouwtechnieken in overstromingsgebied

8 augustus 2017

Dit rapport, gepubliceerd op 26 juli 2017, maakt een analyse van bouwtechnieken in overstromingsgebied met aandacht voor technische uitdagingen en de impact op de kostprijs. Het werd samengesteld door de Afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Dienst Grondwater en Lokaal Waterbeheer.

Het is het resultaat van een technische analyse van recent gebouwde woningen in overstromingsgevoelig gebied. Het rapport schetst de technische aandachtspunten voor gebouwen.

Waarom deze studie?

 

Het doel van de studie bestond er in om na te gaan op welke wijze er de voorbije jaren op een adaptieve wijze is gebouwd in overstromingsgebied en welke technische uitdagingen deze aangepaste bouwwijze tot gevolg hebben. De studie heeft vooral de focus gelegd op de goede praktijkvoorbeelden zodanig dat deze ruim verspreid kunnen worden ter ondersteuning van - onder meer - architecten.

 

Verder leidt de studie tot een inschatting van de kostenposten die belangrijk zijn bij aangepaste gebouwen, en werd waar mogelijk een gerealiseerde meerkost ingeschat in vergelijking met een standaard bouwwijze.


De studie startte bij een selectie van te analyseren gebouwen, op basis van een lijst van gebouwen die omwille van het watertoetsadvies bijkomende bouwvoorwaarden opgelegd kregen, en die verder uitgebreid werd met suggesties van architectenorganisatie NAV. Bij de selectie werd in eerste instantie rekening gehouden met het type gebouw, en het soort van bijkomende bouwvoorwaarden, en eventuele effectieve (lokale) overstromingen. In tweede instantie bleek het evenwel nodig om deze selectie uit te breiden.


De geselecteerde gebouwen werden bezocht, en architecten en bouwheren werden bevraagd over de genomen maatregelen.


In een laatste fase wordt de link gelegd met de studie “Opmaken van een vergelijkbare SWOT-analyse van methodieken voor het opstellen van overstromingsrisicoprofielen”.

Nuttige links
Download rapport (PDF): Analyse van bouwtechnieken in overstromingsgebied

Met aandacht voor technische uitdagingen en impact op kostprijs.