gewestelijke stedebouwkundige verordening hemelwater

Nieuwe aanstiplijst verordening hemelwater

Pieter De Groote • 11 september 2017

Er bestonden twee aanstiplijsten (bouwen - verkavelen) waarmee aanvragers na kunnen gaan of hun ontwerp voldoet aan de gewestelijke verordening hemelwater. Deze aanstiplijsten werden nu herwerkt tot addendum B25 bij de aanvraag tot omgevingsvergunning.

De lay-out en de terminologie van het nieuwe addendum werd afgestemd op de omgevingsvergunning. Inhoudelijk is echter niets gewijzigd aan de vragen en de berekeningsmethode, aangezien ook de verordening inhoudelijk niet veranderd is.
Aangezien er geen inhoudelijke verschillen zijn, kunnen gemeentelijke ambtenaren zowel dossiers aanvaarden waar de oude formulieren bijgevoegd zijn, als dossiers met de nieuwe aanstiplijst (B25).