Helpdesk

Afkoppelen RWA-DWA: afvoer lijnrooster ondergrondse parking

Wij bouwen een appartementsgebouw met ondergrondse parkeergarage. In de parkeergarage zijn er een aantal klokputjes (DWA) die aangesloten zullen worden op het DWA-tracé. Onderaan de inrijhelling naar de parking is een lijnrooster (RWA) voorzien. Al deze afvoerpunten liggen te laag om gravitair af te voeren. Mogen wij de afvoer van het lijnrooster aansluiten op het DWA-tracé, zodat wij slechts één pompput moeten voorzien? Of zijn wij verplicht twee afzonderlijke pompputten te plaatsen voor dergelijk kleine hoeveelheden water?


De afvoer van het lijnrooster krijgt hoofdzakelijk hemelwater te verwerken en moet daarom aangesloten worden op het RWA-tracé. De grootte van de af te voeren debieten heeft geen invloed op de verplichte scheiding van het RWA- en DWA-tracé. Bijgevolg moeten er twee afzonderlijke pompputten geplaatst worden.


8 juni 2016 

faq