Helpdesk

Overloop zwembad

De bouwheer wenst bij zijn nieuwbouwwoning een zwembad te plaatsen. Hoe gaan we best om met het zwembad? Wordt dit meegerekend bij de verharding? Mag de overloop aangesloten worden op de RWA ( infiltratie) of beter op de DWA gezien het chloorwater.


De overloop van het zwembad wordt beschouwd als regenwater en mag worden aangesloten op de infiltratievoorziening, de filter mag aangesloten worden op de riolering voor afvalwater. U mag de overloop niet aansluiten op de straataansluitingen voor regenwater of voor afvalwater, wel rechtstreeks op het omliggende maaiveld.

Als u de overloop aansluit op de infiltratievoorziening, dan moet u hem ook meerekenen bij de verhardingen. Als u hem laat overlopen op het omliggende maaiveld dan hoeft dit niet.


10 december 2020 

faq