Helpdesk

afstand van infiltratiekratten tot gebouwen en perceelsgrens

Kunnen we ergens een minimale afstand terugvinden tussen de inplanting van infiltratiekratten en de perceelsgrens? De fundering van een gebouw? De Kelder? Zijn hier ook wettelijke bepalingen?


Hier zijn geen wettelijke bepalingen voor. VLARIO heeft een regel van goed vakmanschap geschreven over ondergrondse infiltratievoorzieningen. U vindt de link hier: https://www.vlario.be/site/files/Richtlijnen-ondergrondse-infiltratievoorzieningen-V1-26-10-2017.pdf

 

Hierin hebben zij het volgende opgenomen op p.5:  Bij een inplanting op kortere afstand dan 4m van oude gebouwen zijn, afhankelijk van diepte funderingsaanzet, aard van bodemgesteldheid of aanwezigheid van kelder, scheuren in de buitenmuren edm, beschermende maatregelen te nemen voor de instandhouding (zettingen) van het gebouw of tegen de verhoging van de grondwatertafel (stijging GW-peil).

 

Fabrikanten van infiltratiekratten raden aan een minimale afstand van 1,5m te bewaren tot nieuwe gebouwen.

 

Voor het bepalen van de afstand tot de perceelsgrens zijn geen vaste regels. Hier houdt u er best rekening mee dat er in de toekomst nog een gebouw kan gerealiseerd worden. Als er tot op de perceelsgrens gebouwd kan worden (denk hierbij ook aan een tuinmuur), dan zal men ook hier 1,5 (voor nieuwe gebouwen) en 4m (voor oude gebouwen) hanteren.

 

Indien u infiltratiekratten dichter wil plaatsen zal u steeds contact moeten opnemen met uw stabiliteitsingenieur om bijzondere maatregelen te nemen.

 

Silvia De Nolf, adviseur NAV


17 mei 2022 

faq