Helpdesk

GSV Hemelwater: regularisatiedossiers

Wij dienen een dossier in voor de regularisatie van een aantal oude bouwovertredingen. De gemeente laat ons weten dat wij moeten voldoen aan de GSV hemelwater. Is dat correct?


De Codex biedt hierop een duidelijk antwoord. De VCRO stelt in artikel 4.2.24 immers dat bij de beoordeling van de regularisatievergunning de actuele regelgeving, stedenbouwkundige voorschriften en eventuele verkavelingsvoorschriften als uitgangspunt genomen worden. Het ogenblik van beoordeling is met andere woorden relevant, niet het ogenblik van uitvoering der werken. Deze regel vloeit voort uit het feit dat een nieuwe regeling in principe steeds vanaf het in werking treden ervan voor de toekomst van toepassing is, ook voor toestanden die onder de gelding van de opgeheven en vervangen regeling zijn ontstaan. (GSJ Advocaten)


8 juni 2016 

faq