Zoekresultaten


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Kennis

Groen in de bouw

Groendaken: opgedane ervaringen

14 september 2016 - laatste update 9 oktober 2020


Waterbewust bouwen

Legionella: nog steeds een probleem in onze waterinstallaties

13 juni 2017 - laatste update 9 oktober 2020


Drinkwater

Beoordeling van de prestaties van antikalkbehandelingen

13 december 2017 - laatste update 9 oktober 2020


Waterbewust bouwen

Waterbesparende sanitaire toestellen vergen aanvullende maatregelen!

29 mei 2018 - laatste update 9 oktober 2020


Riolering

Gebouwen beschermen tegen overstromingen van de openbare riolering

Afvalwaterinstallaties in gebouwen worden zo ontworpen dat de afvoer van het afvalwater probleemloos verloopt. Toch kunnen er zich – meestal ten gevolge van zware regenbuien – problemen voordoen in de openbare riolering.

7 september 2017 - laatste update 9 oktober 2020


Waterbewust bouwen

Legionellapreventie: wat zegt de wet en wat is de impact op het gebouw?

15 juni 2016 - laatste update 4 april 2023


Groen in de bouw

Levende gevels, integratie van groen in de gevelbouw

17 juni 2016 - laatste update 9 oktober 2020